Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Inżynierii Śorodowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Zastosowań Matematyki
(dyscyplina informatyka)

do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html
Regulaminu Pracy URK – zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora informatyki
 • posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie nauk informatycznych lub matematycznych
 • udział w projektach badawczych
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
 • posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2
 • w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest biegła znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • kandydat po zatrudnieniu zdeklaruje prowadzenie badań w dyscyplinie matematyka

Zakres obowiązków

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • wykaz prac opublikowanych
 • kopie dyplomu ukończenia studiów
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli aplikujący posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Wypełnione i podpisane oświadczenia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • przesyłką pocztową na adres
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Aleja Mickiewicza 21
  31-120 Kraków
  z adnotacją Inform_ Konkurs_Adiunkt_Katedra_Zastosowań_Matematyki
  pocztą elektroniczną na adres wisig@urk.edu.pl
  tytuł Inform_ Konkurs_Adiunkt_Katedra_Zastosowań_Matematyki