Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Inżynierii Śorodowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Zastosowań Matematyki (dyscyplina matematyka)
do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html
pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą aplikującą. Od negatywnej oceny komisji konkursowej, przysługuje praw

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora matematyki
 • posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie nauk matematycznych
 • potwierdzony pobyt lub pobyty badawcze w zagranicznym ośrodku lub ośrodkach naukowych, trwające łącznie co najmniej jeden miesiąc
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
 • posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2
 • w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest biegła znajomość języka polskiego. https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2227492,zarzadzenie-nr-92023-rektora-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-z-dnia-25-styczn.html

Mile widziane

 • udokumentowane przygotowanie pedagogiczne
 • poświadczone uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych z wygłoszonym referatem

Zakres obowiązków

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie;
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wykaz prac opublikowanych
 • CV
 • kwestionariusz osobowy; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/kwestionariusz_kandydat.pdf
 • kopie dyplomu ukończenia studiów
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli aplikujący posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Wypełnione i podpisane oświadczenia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • przesyłką pocztową na adres
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Aleja Mickiewicza 21
  31-120 Kraków
  z adnotacją Mat_Konkurs_Adiunkt_Katedra_Zastosowań_Matematyki
  pocztą elektroniczną na adres wisig@urk.edu.pl
  tytuł Mat_Konkurs_Adiunkt_Katedra_Zastosowań_Matematyki