Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Słupsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Ścisłych i Technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy (240 godzin), w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

  • konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Kandydatka/kandydat powinna/powinien posiadać minimum stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka. Kandydatka/kandydat powinna/powinien posiadać umiejętność pracy w zespole. Oczekuje się, że kandydatka/kandydat porozumiewa się biegle zarówno polskim, jak i w języku angielskim na poziomie gwarantującym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań w czasopismach zaliczanych do dyscypliny informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, aplikowanie o projekty badawcze finansowane z funduszy zewnętrznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Podanie o zatrudnienie( kierowane do Rektora UP w Słupsku), Kwestionariusz osobowy, Życiorys, kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego, Informacje o dorobku naukowym i organizatorskim, Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.133 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023r. poz.723z późn.zm.), Oświadczenie kandydata, ze w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy, Kandydat może tez złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu
  • Podanie o zatrudnienie( kierowane do Rektora UP w Słupsku), Kwestionariusz osobowy, Życiorys, kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego, Informacje o dorobku naukowym i organizatorskim, Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.133 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023r. poz.723z późn.zm.), Oświadczenie kandydata, ze w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy, Kandydat może tez złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

Załączniki