Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet WSB Merito Opole
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu na kierunku Media i komunikacja w biznesie.

Miejsce pracy: Opole

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach,
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy dydaktycznej lub popularyzacji wiedzy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów),
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiami,
 • gotowość afiliowania na Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni,
 • doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
 • doświadczenie praktyczne biznesowe lub medialne zdobyte poza uczelnią,
 • biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć w tym języku,
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,

Oferujemy

 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu,
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym,
 • system benefitów pracowniczych (premii i nagród regulaminowych, bezpłatnych szkoleń),
 • wsparcie w zakresie kształcenia zdalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV