Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Chemicznej.
ogłoszenie nr: 1227.1101.154.2024

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • doświadczenie w pracy w dziedzinie nanotechnologii,
 • • doświadczenie w pomiarach metodą mikrospektroskopii ramanowskiej i rezonansowej spektroskopii ramanowskiej i ocenie biozgodności nanomateriałów
 • biegłość w analizie dynamiki zmian obserwowanych w widmach oscylacyjnych metodą korelacji dwuwymiarowej 2D
 • biegła znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, z adnotacją: "Adiunkt - Zakład Fizyki Chemicznej", lub e-mailem na adres: etat@chemia.uj.edu.pl z tytułem: "Adiunkt - Zakład Fizyki Chemicznej",