Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Kandydat wyłoniony w konkursie będzie przede wszystkim zajmował się przygotowywaniem i prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu geologii fizycznej (ćwiczenia laboratoryjne) oraz geologii morza (ćwiczenia laboratoryjne i terenowe).

Nasze wymagania

 • wykształcenie: stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub równoważny (preferowany zakres geologia, oceanologia),
 • doświadczenie: praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu geologii fizycznej, w tym podstaw mineralogii, petrografii i paleontologii,
 • doświadczenie: doświadczenie dydaktyczne (ćwiczenia, praktyki terenowe) z zakresu geologii morza,
 • umiejętności: organizacja pracy w zespołach interdyscyplinarnych,
 • umiejętności: dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/ dzial_zarzadzania_kadrami),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  al. Marszałka Piłsudskiego 46
  81- 378 Gdynia
  Budynek Główny, II piętro, pok. 2024 A