Adiunkt stanowisko badawcze

Silesian University of Technology
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Miejsce: Gliwice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

  • posiadanie stopnia naukowego doktora,
  • wydanie w ostatnich 5 latach co najmniej 5 publikacji w czasopismach Top 10,
  • udział w ostatnich 5 latach w realizacji co najmniej jednego projektu NCN/FNP/NCBR/Horyzont lub innych projektów w prestiżowych konkursach, w szczególności w programach międzynarodowych i kierowanie co najmniej jednym z nich, lub udział w charakterze wykonawcy w realizacji co najmniej dwóch projektów, o których mowa wyżej,
  • członkostwo w uznanym stowarzyszeniu, międzynarodowej organizacji naukowej lub akademii.

Zakres obowiązków

  • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji