Adiunkt stanowisko dydaktyczne

hr-rekrutacja@wsb.gda.pl
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Miejsce: Gdańsk/Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Uczelnie WSB Merito (wcześniej Wyższe Szkoły Bankowe) to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od
wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie
czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.
Wspieramy rozwój naszych pracowników, oferując różnorodne szkolenia i pracę przy ambitnych projektach. Razem
tworzymy miejsce, w którym studenci zdobywają praktyczną wiedzę, a pracownicy wartościowe doświadczenie.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin: automatyka, elektronika i technologie kosmiczne, informatyka techniczna i telekomunikacyjna lub pokrewne,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • praktyczna znajomość MS365
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy

Zakres obowiązków

 • terminowe opracowanie sylabusów,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych na obowiązujących w Uniwersytecie WSB Merito layoutach,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym, z uwzględnieniem praktyczności (case), w terminach określonych planem zajęć,
 • prowadzenie seminariów dyplomowych i prac dyplomowych zgodnie z kierunkiem i specjalnością,
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia,
 • obsługa uczelnianej e-learningowej platformy Moodle,
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • współpraca ze wszystkimi działami w uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat od 1.10.2024r
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych
 • szkolenia grupowe i indywidualne
 • dofinansowanie do nauki
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, Medicover Sport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Załączniki

Weź udział w rekrutacji