Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Środowiska.
ogłoszenie nr: 1227.110.1.142.2024

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie eksperymentalne w zakresie technik spektroskopowych wykorzystywanych w badaniach katalitycznych
 • ogólna znajomość podstaw katalizy heterogenicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim);
 • doświadczenie w realizacji projektów

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informacja na temat doświadczenia w pracy dydaktycznej,
 • recenzje pracy doktorskiej,
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata/Kandydatki do pracy naukowej ora dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandyat/Kandyatka takiej ocenie podlegał/a
 • informacja o udziale kandata/Kandyatki w realizacji projektów badawczych, dyaktycznych i innych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wyślij dokumenty pocztą elektroniczną na adres: etat@chemia.uj.edu.pl z tytułem: "Konkurs ZKŚ"