Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oczekujemy, że kandydat zaproponuje program badawczy z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, zgodny ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w tym obszarze w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk o Ziemi (warunkowo – perspektywa uzyskania tego stop-nia przed wrześniem 2024),
 • udokumentowane udziałem w projektach badawczych doświadczenie w pracy naukowej,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie międzynarodowe (preferowany staż zagraniczny, wymagana widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym).

Zakres obowiązków

 • Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.
 • Zatrudniona osoba będzie podlegała regularnym ocenom okresowym uwzględniającym działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Oferujemy

 • Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na 30 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody w formacie PDF z zeskanowanym podpisem – dostępny na stronie https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 2).
 • Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 • Odpis dyplomu doktora lub dokumenty potwierdzające uczestnictwo w końcowym etapie przewodu doktorskiego
 • Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 • Autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną kandydata.
 • Plan badań.
 • Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 • Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z ze-skanowanym podpisem.

Załączniki