Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne);
 • dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (w zakresie problematyki elit społecznych);
 • doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych w Polsce i/lub za granicą
 • doświadczenie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • prezentacja planu dalszej działalności badawczej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; wskazana znajomość innego języka kongresowego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • - praca badawcza w zakresie nauk o polityce i administracji;
 • - zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”;
 • - pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału „Artes Liberales”
 • 2. Kwestionariusz osobowy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx
 • 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
 • 4. Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.);
 • 5. Życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (w tym spis publikacji);
 • 6. Kopia dyplomu doktorskiego;
 • 7. Plan działalności badawczej i dydaktycznej, zgodny z planami Wydziału „Artes Liberales”;
 • 8. Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy

Załączniki