Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo);
 • doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych w Polsce i/lub za granicą;
 • doświadczenie przygotowywania i realizacji wniosków grantowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;
 • prezentacja planu dalszej działalności badawczej;
 • udokumentowana bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego (kastylijskiego);
 • udokumentowana bardzo dobrej znajomości drugiego języka używanego na Półwyspie Iberyjskim;
 • udokumentowana bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”;
 • pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału „Artes Liberales”
 • Kwestionariusz osobowy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
 • Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.);
 • Życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (w tym spis publikacji);
 • Kopia dyplomu doktorskiego;
 • Plan działalności dydaktycznej, zgodny z planami Wydziału „Artes Liberales”;
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy

Załączniki