Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sportu , Turystyki i Rekreacji
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Stanowisko pracy jest związane z prowadzeniem badań naukowych oraz publikowaniem w obszarze nauk biologicznych. Kandydat powinien wykazywać się gotowością do rozwoju naukowego. W ramach obowiązków dydaktycznych kandydat będzie prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotów z zakresu koszykówki, pływania, odnowy biologicznej, ćwiczeń siłowych i fitness, gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego. Kandydat powinien posiadać umiejętność operowania językiem angielskim w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, uprawienia trenerskie w koszykówce: trener klasy A PZKOSZ oraz ukończoną Szkołę Trenerów Polskiego Związku Koszykówki. Ponadto kandydat powinien posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania klubami sportowymi, instytucjami i organizacjami sportowymi.

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności nauczycielskiej i trenerskiej.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki biologiczne.
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Posiadanie uprawień trenerskich w koszykówce: trener klasy A PZKOSZ oraz ukończenie Szkoły Trenerów Polskiego Związku Koszykówki
 • Posiadanie uprawnień instruktorskich z koszykówki, pływania, odnowy biologicznej, ćwiczeń siłowych i fitness, gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania klubami sportowymi, instytucjami i organizacjami sportowymi
 • Gotowość do realizacji zadań i obowiązków związanych z działalnością badawczą, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Wydziału/Instytutu.

Mile widziane

 • Posiadanie uprawnień kierownika wypoczynku i kolonii.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych z przedmiotów objętych programem studiów, z zakresu koszykówki, pływania, odnowy biologicznej, ćwiczeń siłowych i fitness, gimnastyki korekcyjnej, narciarstwa zjazdowego;
 • publikowanie prac naukowych w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • Inne informacje, które kandydat uzna za wskazane.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia, Kampus A Bud. A-13, ul. Prof. Z. Szafrana 6, 65-246 Zielona Góra