Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Prawnych w Uniwersytecie Zielonogórskim poszukuje pracownika na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk prawnych
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • doświadczenie dydaktyczne w szkołach wyższych
 • znaczący dorobek naukowy z zakresu prawa cywilnego lub handlowego lub międzynarodowego prawa prywatnego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działalność organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy
 • Odpis dokumentu stwierdzający uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego
 • Autoreferat
 • Wykaz publikacji uwzgledniający dorobek naukowy i potwierdzający specjalizację w zakresie prawa cywilnego lub handlowego lub prawa prywatnego międzynarodowego
 • Informację o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych
 • • Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych