Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7620–7969 PLN (brutto), w zależności od stopnia naukowego zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Ekofizjologii Molekularnej Roślin Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r., poz.742 z późniejszymi zmianami)
 • jak w załączniku

Mile widziane

 • •znajomość problematyki z zakresu biologii roślin, w szczególności dotyczącej fizjologii oraz genetyki ilościowej;
 • •znajomość technik eksperymentalnych, w tym metod wielkoprzepustowych, stosowanych do badania wyżej wymienionych zagadnień, obejmujących badania asocjacyjne w skali genomu, analizy transkryptomiczne, także na poziomie populacyjnym oraz badania z użyciem metod fenotypowania wielkoprzepustowego.

Zakres obowiązków

 • jak w załączniku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • jak w załączniku

Załączniki