Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 9500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe) zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Opis projektu
Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu
efektywnych algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii
modeli skończonych. Badania w projekcie koncentrują się na następujących czterech kierunkach:
 Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: badamy abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach
(ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury
i wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Pracujemy również nad
konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach
teorii grafów rzadkich i sięgającą do pojęć zaczerpniętych teorii stabilności.
 Dynamiczne parametryzowane struktury danych: rozwijamy teorię złożoności
parametryzowanej poprzez projektowanie struktur danych dla dynamicznych problemów
parametryzowanych w grafach.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydat/ka w momencie zatrudnienia będzie posiadał/a stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyka lub informatyka (lub równoważne uprawnienia uzyskane zagranicą),
 • Będzie miał/a doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:  strukturalna teoria grafów;  projektowanie i analiza algorytmów; lub  automaty i logika. Doświadczenie badawcze w następujących tematach będzie dodatkowym atutem:  algorytmy parametryzowane;  schematy aproksymacyjne w grafach planarnych;  algorytmy w klasach grafów;  dynamiczne struktury danych;  algorytmy dla problemu sprawdzania modelu;  teoria modeli, zwłaszcza skończona teoria modeli lub teoria stabilności;  teoria minorów;  strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości);  dekompozycje drzewiaste, w szczególności szerokość drzewiasta i klikowa
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.)

Zakres obowiązków

 • Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:  opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata/ki;  przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata/ki (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami);  wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata/ki.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.

Załączniki