Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu Zakład Psychologii Ogólnej
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7.800 - 10.200 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał.

Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.

Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Nasze wymagania

 • Stopnień naukowy doktora w zakresie psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii lub dziedzin pokrewnych LUB stopnia naukowego doktora w zakresie dziedzin pokrewnych psychologii (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii
 • Doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w jednym z podanych obszarów: psychologia poznawcza lub psychologia emocji i motywacji
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych
 • Posiadania dorobku naukowego w obszarze psychologii poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe
 • Biegłej znajomości języka polskiego
 • Gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie i weekendy
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Mile widziane

 • Deklaracja o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów wyższych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • Doskonalenie warsztatu badawczego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć
 • Organizacja procesu dydaktycznego
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 7.800zł -10.200zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Psychologii i Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika
 • Zniżki na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez Uniwersytet SWPS dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora (lub oświadczenia o planowanym terminie uzyskania) oraz tytułu magistra

Załączniki

Weź udział w rekrutacji