Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • wykształcenie kierunkowe z zakresu sinologii lub komunikatywna znajomość języka chińskiego poświadczona osiągnięciami naukowymi i doświadczeniem dydaktycznym
 • posiadanie za lata 2022-2023 artykułu w czasopiśmie z wykazu MEiN za co najmniej 100 punktów lub dwóch artykułów w czasopismach, z czego jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej
 • profil zainteresowań naukowych koncentrujący się wokół kultury i literatury Chin ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa chińskiego kręgu religijnego
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe oraz (lub) realizacji grantów i projektów naukowych

Mile widziane

 • aktywność naukowa o charakterze międzynarodowym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu, udział w posiedzeniach jednostek Uniwersytetu, pełnienie funkcji i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu)

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
  pok. CN-207