Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Gliwice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych,
 • merytoryczny udział w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł innych niż subwencja,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, szczególnie (w okresie ostatnich 4 lat) w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych bądź danych genomowych; dodatkowym atutem będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie o punktacji 200 pkt. MEiN (jako pierwszy autor),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych z algorytmiką, programowaniem lub inżynierią oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji