Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Zabrze
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa angielskiego,
 • dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • merytoryczny udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków innych niż subwencja,
 • udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • dwumiesięczny staż zagraniczny lub sześciomiesięczny staż krajowy w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych.

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk humanistycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji