Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina: matematyka

Nr referencyjny: AdD_K68_W04N_D03_10_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15 czerwca 2024 r., do godziny. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Nasze wymagania

 • doktorat z matematyki
 • doświadczenie w pracy na Uczelni Wyższej oraz w szkole średniej
 • preferowana specjalizacje: Logika, Teoria Mnogości, Teoria Miary, Topologia
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie prac naukowych z matematyki i informatyki teoretycznej

Zakres obowiązków

 • Bieżące opracowywanie i uaktualnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • Przeprowadzanie zaliczeń, wystawianie ocen, dokumentacja procesu dydaktycznego w zakresie obowiązującym nauczycieli akademickich
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z obsługą procesu dydaktycznego – w zakresie wyznaczonym przez przełożonego
 • Udział w zadaniach organizacyjnych i dydaktycznych realizowanych przez Katedrę i Wydział

Oferujemy

 • stabilną praca w prestiżowej Uczelni
 • możliwość rozwoju oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego
 • dodatek za staż pracy oraz świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (zalacznik 3a)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalacznik - kwestionariusz)
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego oraz odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (zalacznik 3b)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zalacznik 3c)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (zalacznik 3d)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (Barbara Sękowska, Marta Hoffman-Homa)
  lub
  - pocztą elektroniczną na adres mailowy (Barbara.Sekowska@pwr.edu.pl,
  Marta.Hoffman-Homa@pwr.edu.pl)