Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Nr referencyjny: Ad_K28_W04N_D03_10_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 15 czerwca 2024 r., do godziny. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Nasze wymagania

 • stopień doktora z informatyki w obszarze nauk technicznych oraz tytuły zawodowe magistra i inżyniera, uzyskane na kierunku informatyka lub ściśle związanych z informatyką
 • wiedza, poparta aktualnymi publikacjami i doktoratem, z zakresu przetwarzania obrazów cyfrowych; umiejętności merytoryczne i doświadczenie w pracy z zespołami opracowującymi oprogramowanie komercyjne
 • biegła znajomość polskiego i angielskiego na poziomie B2 lub wyżej, pozwalającym na prowadzenie wykładów, ćwiczeń, projektów
 • wskazane odbycie staży uniwersyteckich lub doświadczenie w zakresie realizacji kierowania projektami informatycznymi
 • umiejętność składania tekstów w LateXu
 • zaawansowana znajomość modelowania matematycznego i komputerowego, programowania sekwencyjnego i równoległego w językach Python
 • wiedza w zakresie przetwarzania obrazów
 • doświadczenie dydaktycznego z przetwarzania obrazów

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie przetwarzania obrazów i uczenia maszynowego
 • publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, w szczególności na kierunku Informatyczne Systemy Automatyki
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Pracowni i Wydziału
 • współpraca z innymi podmiotami naukowymi

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dostęp do zasobów obliczeniowych, systemów i oprogramowania w ramach obowiązujących umów w Politechnice Wrocławskiej
 • pracę w kreatywnym zespole
 • możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym na terenie Polski oraz innych krajów
 • Perspektywy rozwoju:
 • możliwość współpracy z dydaktykami i badaczami z Polski oraz z innych krajów
 • udział w projektach B+R
 • możliwość nawiązywania współpracy z otoczeniem gospodarczym

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (zalacznik 3a)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zalacznik - kwestionariusz)
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego oraz odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (zalacznik 3b)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zalacznik 3c)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (zalacznik 3d)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (Barbara Sękowska, Marta Hoffman-Homa)
  lub
  - pocztą elektroniczną na adres mailowy (Barbara.Sekowska@pwr.edu.pl,
  Marta.Hoffman-Homa@pwr.edu.pl)