Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Filozofii i Socjologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, nauki socjologiczne
 • • doktorat z nauk społecznych
 • • dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia udokumentowany zaindeksowanymi w bazach publikacjami, publikacje naukowe z lat 2022-24 w czasopismach naukowych z wykazu Ministra Edukacji i Nauki,
 • • doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, w tym badań w działaniu (tzw. action research),
 • • żywe zainteresowanie problematyką współczesnych mediów, komunikacji, sztuki życia publicznego
 • • zainteresowania korczakowskie i prawami człowieka, problemami społecznymi dotykającymi dzieci i grupy społeczne znajdujące się w trudnej sytuacji, analizą polityk społecznych;
 • • szacunek dla kultury akademickiej i jej powiązań z misją wpływu na społeczeństwo
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie innowacyjnych metod kształcenia;
 • • bardzo dobra znajomość języka polskiego i j. angielskiego oraz dobra innego języka europejskiego.

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespołach badawczych, umiejętność współpracy interdyscyplinarnej, szacunek dla dialogu, umiejętność badawczej pracy terenowej, umiejętność pracy ze studentami, umiejętność rozpoznawania szans rozwojowych

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie prac i badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników poprzez udział w konferencjach naukowych i publikacje;
 • • przygotowywanie/składanie wniosków o granty krajowe i zagraniczne
 • • udział w życiu Instytutu i Akademii;
 • • udział w strategicznie ważnych pracach Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej;
 • • rozwijanie nowych interdyscyplinarnych obszarów współpracy i dialogu między Akademią i otoczeniem społecznym;
 • • prowadzenie dla studentów zajęć z socjologii, socjologii komunikacji, fakultetów prowadzonych w językach obcych, tutoringu akademickiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 15 czerwca 2024 r.