Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Gliwice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nasze wymagania

 • 1) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • 2) odbycie co najmniej dwumiesięcznego stażu zagranicznego lub sześciomiesięcznego stażu krajowego w jednostkach naukowo-badawczych przemysłowych lub samorządowych,
 • 3) udokumentowany dorobek w zakresie promocji i popularyzacji nauki,
 • 4) dorobek publikacyjny w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • 5) merytoryczny udział w projekcie finansowanym ze środków innych niż subwencja,
 • 6) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz przygotowywanie publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych i projektów badawczych w tym języku,
 • 7) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz przygotowywanie publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych i projektów badawczych w tym języku,

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgodnie z treścią ogłoszenia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji