Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • dyplomu doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach specjalistycznych
 • doświadczenia dydaktycznego (ugruntowana wiedza np. w zakresie analizy danych, inteligencji obliczeniowej, uczenia maszynowego czy bezpieczeństwa danych)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia)

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nowoczesnych metod informatyki obejmujących analizę danych, uczenie maszynowe, przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz inteligencji obliczeniowej.
 • Ponadto oczekuje się badań w zakresie zastosowań wymienionych metod w przetwarzaniu i klasyfikacji obrazów.
 • W ramach zajęć dydaktycznych oczekuje się prowadzenia wykładów i laboratoriów m.in. z analizy danych, przetwarzania obrazów oraz uczenia maszynowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie adresowane do JM Rektora UZ,
 • CV i kwestionariusz osobowy,
 • Autoreferat zawierający: działalność naukową (wykaz publikacji), działalność dydaktyczną, działalność organizacyjną,
 • Kserokopię nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.