Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie dydaktycznej .

Nasze wymagania

 • dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscypliny pokrewnej,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w materiałach konferencyjnych i czasopismach,
 • doświadczenie dydaktyczne (ugruntowana wiedza np. w zakresie analizy danych, wirtualnej rzeczywistości, uczenia maszynowego czy bezpieczeństwa danych),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych (poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie nowoczesnych metod informatyki obejmujących sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz inteligencji obliczeniowej,
 • prowadzenie badań w zakresie zastosowań nowoczesnych metod w przetwarzaniu i klasyfikacji obrazów,
 • prowadzenia wykładów i laboratoriów m.in. z analizy danych, przetwarzania obrazów oraz uczenia maszynowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie adresowane do JM Rektora UZ,
 • CV i kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat zawierający: działalność naukową (wykaz publikacji), działalność dydaktyczną, działalność organizacyjną,
 • kserokopię nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. ul. Prof. Z. Szafrana 2, Budynek A-2, pokój 427,