Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • astronomia

Opis stanowiska

Adiunkt, badawczo- dydaktyczny Astrofizyka wysokich energii

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień doktora
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • • dostęp do infrastruktury badawczej
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Curriculum Vitae
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat/ Kandydatka posiada
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata/ Kandydatki
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

Załączniki