Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75 -letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • Tytuł doktora z fizyki lub w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych;
 • Udokumentowana aktywność naukowa w obszarze optoelektroniki lub fizyce fazy skondensowanej, obejmująca artykuły naukowe w czasopismach naukowych z listy MNiSW,
 • Doświadczenie we wnioskowaniu o granty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych, kierowanie lub udział w grantach badawczych i/lub projektach naukowo-badawczych.
 • W przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia upoważniającego Politechnikę Łódzką do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Predyspozycje do pracy ze studentami.
 • Prowadzenie wykładów i innych zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim.

Mile widziane

 • Mile widziana znajomość nowoczesnych metod edukacyjnych: PBL, flipped education.

Zakres obowiązków

 • Praca badawcza w obszarze optoelektroniki lub fizyce fazy skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem kryształów stałych obejmująca publikowanie w renomowanych czasopismach fizycznych oraz aplikowanie o granty.
 • W obszarze dydaktyki kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia różnych form zajęć z przedmiotów fizycznych, metod numerycznych oraz związanych z programowaniem w językach C++, Python.
 • Niezbędna jest także aktywna praca organizacyjna.

Oferujemy

 • Pełen etat obejmujący 210 h godzin zajęć ze studentami w ciągu roku akademickiego
 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia
 • Termin rozpoczęcia 1.10.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki