Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Edukacji Artystycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • • dorobek artystyczny w zakresie multimediów potwierdzony portfolio, wystawy w znaczących instytucjach kultury w kraju i/lub zagranicą, przynajmniej 5 letnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim,
 • • znajomość specyfiki pracy w ciemni fotograficznej, doświadczenie w pracy z fotografią cyfrową i przygotowaniem plików cyfrowych do druku
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i dobra j. angielskiego

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie przedmiotów z obszaru fotografii, technik multimedialnych i animacji komputerowej
 • • prowadzenia działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej oraz zaangażowanie w pracę organizacyjną Uczelni,
 • • w okresie zatrudnienia wykazywanie się działalnością artystyczna np.: realizacją dzieła w przestrzeni publicznej, wykazywanie się indywidualną prezentacją w renomowanej instytucji kultury, realizacją projektu artystyczno-edukacyjnego lub dziełem w wystawie zbiorowej w renomowanej instytucji kultury.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy • http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w • wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 15 czerwca 2024 r.