Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia
 • • szeroka wiedza z zakresu psychologii społecznej
 • • udokumentowany dorobek naukowy, w postaci opublikowanych co najmniej 5 artykułów naukowych z bazy JCR, w ciągu ostatnich 5 lat,
 • • umiejętność samodzielnego prowadzenia badań psychologicznych
 • • bardzo dobra znajomość metod analiz statystycznych stosowanych w psychologii (pakiet SPSS, wraz z rozszerzeniem, znajomość środowiska R),
 • • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii międzykulturowej będzie dodatkowym atutem,
 • • udokumentowana międzynarodowa współpraca naukowa,
 • • kierowanie grantem badawczym finansowanym ze środków NCN lub NCBiR (lub środków europejskich) w ostatnich 3 latach,
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • umiejętność współpracy w zespole, dobra organizacja pracy.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii, głównie psychologii społecznej,
 • • prowadzenie badań naukowych i publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, przygotowywanie/składanie wniosków o granty
 • • organizacja wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów),,
 • • współpraca z zespołem pracowników Zakładu Psychologii Społecznej w obszarze prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.
 • • opieka nad praktykami studenckimi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS -

Załączniki