Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia
 • • dorobek naukowy w zakresie psychologii wychowawczej
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wychowania i kształcenia oraz psychologii różnic indywidualnych,
 • • zainteresowania badawcze w obszarze inteligencji emocjonalnej i czynników psychospołecznych warunkujących jej nabywanie,
 • • artykuły lub rozdziały w monografiach naukowych (opublikowane lub złożone do druku), redakcja monografii naukowych z zakresu psychologii
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów ukierunkowanych na kształtowanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży będzie dodatkowym atutem
 • • realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z potrzebami Zakładu,
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • wysoka motywacja osiągnieć, umiejętności komunikacyjne, kreatywność, dobre zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych z zakresu zasobów wewnętrznych i zewnętrznych optymalizujących rozwój dzieci i młodzieży,
 • • publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii wychowania
 • • przygotowanie i składanie wniosków grantowych,
 • • aktywny udział w promocji specjalności psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • • aktywność w zakresie działalności organizacyjnej na rzecz instytutu psychologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki