Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej oraz w Katedrze Podstaw Projektowania na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nasze wymagania

 • posiadanie minimum stopnia naukowego doktora sztuki
 • minimum 3 lata doświadczenia dydaktycznego na wydziale projektowym wyższej uczelni artystycznej/projektowej
 • znajomość specyfiki i programu studiów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
 • znajomość programów komputerowych, takich jak: Photoshop, Ilustrator, Indesign, AutoCAD, SketchUp, Artlanis,
 • dorobek twórczy/artystyczny np. wystawy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 • odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora sztuki
 • portfolio prac artystycznych
 • prezentacja dokonań dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki