Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Nauk o Zdrowiu
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki o zdrowiu
 • • posiadać tytuł zawodowy magistra fizjoterapii oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 • • stopień doktora nauk medycznych albo nauk o zdrowiu
 • • dorobek naukowy z zakresu nauk medycznych / nauk o zdrowiu w tym z obszaru rehabilitacji;
 • • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w oddzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapeuty w podmiocie leczniczym;
 • • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów i szkoleń dotyczących diagnostyki i terapii w neurorehabilitacji;
 • • potwierdzona umiejętność prowadzenia diagnozy i terapii
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i bardzo dobra j. angielskiego.

Mile widziane

 • komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy i priorytetyzacji zadań

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz publikowanie wyników tych badań;
 • • prowadzenie i koordynowanie badań klinicznych oraz projektów badawczych (zarządzanie projektami badawczymi)
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru fizjoterapii, kinezytarapii, masażu, neurorehabilitacji, biomechaniki stosowanej i ergonomii oraz biomechaniki klinicznej;
 • • czynny udział w organizowaniu sympozjów i konferencji naukowych oraz realizacja zadań podejmowanych przez Zakład Nauk o Zdrowiu. Współorganizacja procesu kształcenia na kierunku fizjoterapia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w • wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 16 czerwca 2024 r.