Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Nauk o Zdrowiu
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki o zdrowiu;
 • • posiadać tytuł zawodowy magistra fizjoterapii;
 • • stopień naukowy doktora;
 • • dorobek naukowy z zakresu diagnostyki funkcjonalnej postawy, terapii ortopedycznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, pożądany również dorobek w zakresie diagnostyki obrazowej, ultrasonografia 3d
 • • doświadczenie w zakresie diagnostyki i terapii wad postawy i skolioz, diagnostyki innowacyjnej, w tym klinicznej o obrazowej, diagnostyki funkcjonalnej;
 • • doświadczenie w zakresie nowoczesnych form usprawniania pacjentów z wadami postawy i skoliozami
 • • umiejętność prowadzenia pełnej diagnostyki ortopedycznej dzieci i dorosłych;
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie i bardzo dobra j. angielskiego

Mile widziane

 • komunikatywność, łatwość w nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania zespołem.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz publikowanie wyników tych badań;
 • • prowadzenie i koordynowanie badań klinicznych oraz projektów badawczych (zarządzanie projektami badawczymi)
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru anatomii prawidłowej, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania, fizjoprofilaktyki i promocji zdrowia, fizjologii wysiłku fizycznego i bólu;
 • • czynny udział w organizowaniu sympozjów i konferencji naukowych oraz realizacja zadań podejmowanych przez Zakład Nauk o Zdrowiu. Rozwój relacji międzynarodowych oraz podejmowanie zadań projektowych. Współorganizacja procesu kształcenia na kierunku fizjoterapia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w • wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki