Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, zatrudnienie na czas zastępstwa
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: pedagogika,
 • • wiedza z zakresu edukacji, rehabilitacji, metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową;
 • • artykuły lub rozdziały w monografiach naukowych (opublikowane lub złożone do druku);
 • • doświadczenie dydaktyczne;
 • • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością;
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Mile widziane

 • • umiejętność komunikacji i pracy w zespole, motywowanie siebie do pracy, chęć i dążenie do rozwoju, kreatywność.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych i publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych;
 • • organizacja wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów);
 • • przygotowywanie/składanie wniosków o granty;
 • • prowadzenie zajęć z obszaru pedagogicznych podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; metodyki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; metodyki kształcenia i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej; badawczego projektu specjalnościowego; diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • • współpraca z zespołem pracowników Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w obszarze prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.
 • • udział w pracach organizacyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 16 czerwca 2024 r.