Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Stanowisko pracy w którym jest niezbędna praktyczna znajomość metod z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biologii komórki (w tym, izolacja, analiza i manipulacja kwasów nukleinowych, PCR, elektroforeza DNA/RNA i białek, CRISPR/Cas9 mutacje, western-blotting, analizy metabolomiczne, RNA/RIBOseq, poziom aminokwasów i innych metabolitów);

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, lub pokrewne;
 • posiadanie znaczącego dorobku naukowego, w tym dorobku po uzyskaniu stopnia doktora, dotyczącego zagadnień z tematyki regulacji ekspresji informacji genetycznej na poziomie biosyntezy białka i regulacji zjawisk metabolicznych w warunkach stresowych;
 • posiadanie doświadczenia w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi;
 • potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach naukowych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa);  doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami oraz doświadczenie organizacyjne;  praktyczna znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach z użyciem eukariotycznych modeli badawczych, jak drożdże S. cerevisiae i linii komórkowych;
 • praktyczna znajomość metod z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biologii komórki (w tym, izolacja, analiza i manipulacja kwasów nukleinowych, PCR, elektroforeza DNA/RNA i białek, CRISPR/Cas9 mutacje, western-blotting, analizy metabolomiczne – RNA/RIBOseq, poziom aminokwasów i innych metabolitów);
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Mile widziane

 • znajomość programów do redagowania prac naukowo-badawczych (Word, Excel, PowerPoint, CorelDraw, Adobe);

Zakres obowiązków

 • realizacja procesu badawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami konkursowymi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu doktora
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • minimum jedna referencja, opinia o predyspozycjach do pracy badawczo-dydaktycznej