Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 16 055 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze 8 180 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe) zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Opis projektu
Połączenie metod pochodzących z logiki oraz z teorii grafów daje potężne narzędzia w projektowaniu algorytmów, teorii złożoności oraz w innych dziedzinach informatyki teoretycznej. Ilustracją potęgi tego podejścia jest niedawny rozwój w algorytmicznej teorii grafów rzadkich. Przykładowy wynik w tej dziedzinie mówi, że każdą własność grafów wyrażalną w logice pierwszego rzędu można rozstrzygnąć w
czasie liniowym (a więc bardzo szybko), na danym grafie planarnym. Celem projektu jest gruntowne rozwinięcie strukturalnej teorii (klas) grafów, które posiadają podobne, dobre własności algorytmiczne, kombinatoryczne i logiczne. Więcej szczegółów: https://sites.google.com/view/buka-project/.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będą posiadać doświadczenie w przynajmniej jednej z poniższych dziedzin: strukturalna teoria grafów, algorytmy i złożoność obliczeniowa, teoria modeli skończonych, teoria modeli.

Zakres obowiązków

 • Wybrani kandydaci będą pracować nad wybranymi zagadnieniami z pogranicza strukturalnej teorii grafów, logiki (teorii modeli oraz teorii modeli skończonych) oraz kombinatoryki.

Oferujemy

 • Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy), rozpoczynający się pomiędzy 1 października 2024 r. a 1 listopada 2024 r. – do ustalenia z wybranymi kandydatami.
 • Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 16 055 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze 8 180 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe).
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:  opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;  przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;  wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą przedstawić referencje dla kandydata.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.

Załączniki