Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Rehabilitacja Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

REKTOR
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników dydaktycznych)
w Instytucie Rehabilitacji Klinicznej
w Zakładzie Rehabilitacji w Traumatologii
na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej
w pełnym wymiarze czasu pracy

Nasze wymagania

 • ukończone studia na kierunku Fizjoterapia oraz prawo wykonywania zawodu;
 • ukończone studia doktoranckie z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej z wyróżnieniem
 • zatrudnienie jako doktorant - stypendysta w projektach finansowanych przez NCN
 • kierownictwo/wykonawstwo minimum 5 projektów naukowych finansowanych z grantów wewnętrznych i/lub zewnętrznych
 • publikacje naukowe z zagranicznymi autorami (świadczące o umiejętności nawiązywania współpracy międzynarodowej);
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze diagnostyki i fizjoterapii w chirurgii i intensywnej terapii;
 • dorobek naukowy, w tym autorstwo lub współautorstwo co najmniej czterech artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (o łącznym Impact Factor ≥ 8);
 • czynny udział w konferencjach naukowych z międzynarodowym uczestnictwem,
 • szkolenia z zakresu specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych
 • minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć klinicznych z tematyki fizjoterapii/ diagnostyki funkcjonalnej w chirurgii, onkologii i intensywnej terapii;
 • wieloletnie doświadczenie w fizjoterapeutycznym diagnozowaniu oraz prowadzeniu rehabilitacji pacjentów chirurgicznych, onkologicznych, intensywnej terapii, a także po przebytej sepsie

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami AWF

Oferujemy

 • pakiet świadczeń socjalnych
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju naukowego na nowoczesnej uczelni
 • umowa opracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku1;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • odpis uzyskania stopnia naukowego doktora;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dział Spraw Pracowniczych
  Sekcja Kadr AWF
  al. Jana Pawła II 78
  Budynek główny
  pok. 207
  31-571 Kraków
  tel. 12 683 12 47