Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7800 - 10200 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał.
Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.
Uniwersytet SWPS jako uczelnia niepubliczna istnieje po to, by poprzez edukację, naukę, sztukę i działalność publiczną służyć człowiekowi, społeczeństwu i środowisku.

Nasze wymagania

 • Posiadanie ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌doktora w dziedzinie Psychologii lub Nauk Medycznych (uzyskany najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) oraz tytułu magistra psychologii
 • Min. rok doświadczenia dydaktycznego
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii zdrowia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, umożliwiająca prowadzenie badań w tym języku
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca)
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, np. skryptów
 • Doświadczenie w tworzeniu nowych programów kształcenia
 • Gotowość do pracy w weekendy

Mile widziane

 • Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i oceny pracy dydaktycznej w poprzednich miejscach zatrudnienia

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć w języku polskim z zakresu neuronauki lub psychologii biologicznej i/lub zajęć z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim lub angielskim
 • Prowadzenie aktywności naukowej w zakresie psychologii klinicznej dziecka i człowieka dorosłego oraz psychopatologii
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym (udział w komisjach, opieka nad studentami itp.)
 • Prowadzenie badań naukowych
 • Publikowanie w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z IF
 • Zdobywanie i prowadzenie grantów krajowych i międzynarodowych

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 7800 - 10200 zł brutto
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wsparcia finansowego działalności projektowej i badawczej oraz pomoc w pozyskiwaniu grantów i partnerów
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych, projektowych i badawczych
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Zniżki na kursy językowe
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌
 • Skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora

Załączniki

Weź udział w rekrutacji