Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Miejsce: Opole
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

Na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna istnieje potrzeba zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby specjalizującej się w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego posiadającej ugruntowanej wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego.

Nasze wymagania

  • PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 1) Kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2) Posiadanie stopnia doktora w zakresie pedagogiki 3) Publikacje naukowe w dyscyplinie pedagogika (w tym w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) 4) Biegła znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2+
  • DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 1.Doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym 2.Współpraca z instytucjami oświatowym 3.Kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej lub dydaktyczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

Zakres obowiązków

  • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE 1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO 2) życiorys zawodowy 3) odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego 4) wykaz publikacji naukowych 5) list motywacyjny (+możliwe listy referencyjne) 6) wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej