Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Ciechanów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • wiedzę z zakresu: negocjacji, zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania organizacji firmy i zarządzania

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wniosek/podanie o zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy
 • Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu
 • Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy (w przypadku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na pełen etat)
 • Oświadczenie RODO
 • Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska (Rektorat)