Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Technologii Chemicznej.
Ogłoszenie nr. 1227.1101.171.2024

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • wiedza i doświadczenie w zakresie syntezy materiałów polimerowych oraz nieorganiczno-organicznych układów hybrydowych,
 • praktyczna umiejętność stosowania technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach materiałów, w tym spektroskopii FT-IR, UV-vis, dyfraktometrii proszkowej, analizy elementarnej i analizy termicznej, metod chromatograficznych,
 • umiejętność konstrukcji stanowisk do badań katalitycznych w oparciu o chromatograficzne i spektroskopowe techniki detekcyjne,
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego (niezbędna do prowadzenia zajęć ze studentami)

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata/Kandydatki do pracy naukowej ora dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandyat/Kandyatka takiej ocenie podlegał/a

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-386 Kraków - z adnotacją Adiunkt - Zakład Technologii Chemicznej, lub na e-mailem na adres: etat@chemia.uj.edu.pl z tytułem Adiunkt - Zakład Technologii Chemicznej.