Adiunkt stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Ciechanów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora
 • specjalistyczne umiejętności: doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki z przedmiotów: Grafika komputerowa, multimedia i komunikacja człowiek-komputer, Przetwarzanie sygnałów, Wstęp do informatyki
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy
 • doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów badawczych
 • publikacje naukowe dotyczące technologii informacyjnych i multimedialny
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów studenckich i prac dyplomowych
 • dobra znajomość języka angielsk

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wniosek/podanie o zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy
 • Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu
 • Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy (w przypadku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na pełen etat)
 • Oświadczenie RODO
 • Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska (Rektorat)