Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Tematyka dydaktyczna, którą ma się zajmować kandydat obejmuje zagadnienia dotyczące mikroekonomii i makroekonomii, polityki pieniężnej i rynków pieniężnych.

Oczekiwania:
– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse,
– posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej
na stanowisku nauczyciela akademickiego,
– dobra znajomość języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Znajomość zagadnień z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, makroekonometrii, polityki pieniężnej i rynków pieniężnych oraz posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego z tego obszaru
 • d) Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągniecia twórcze kandydata (publikacje naukowe),
 • Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 212.