Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomiczny
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Adiunkt.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu:
wiedza z zakresu rachunkowości;
– dorobek naukowy z zakresu ekonomia i finanse;
– gotowość do rozwoju naukowego;
– gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualny zapotrzebowaniem Wydziału Ekonomicznego;
– doświadczenie dydaktyczne (mile widziane również doświadczenie zawodowe) w wyżej wymienionym zakresie;

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jak podstawowego miejsca pracy
 • dorobek naukowy z zakresu ekonomia i finanse
 • gotowość do rozwoju naukowego
 • doświadczenie dydaktyczne (mile widziane również doświadczenie zawodowe) w wyżej wymienionym zakresie
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualny zapotrzebowaniem Wydziału Ekonomicznego

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra (oryginały do wglądu podczas podpisywania umowy);
 • informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
  Dział Kadr
  66-400 Gorzów Wielkopolski,
  ul. Fryderyka Chopina 52, bud. 5