Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki.
Poszukiwana jest osoba ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, z zainteresowaniami badawczymi dotyczącymi socjolingwistyki, semantyki, językoznawstwa korpusowego i glottodydaktyki. Kandydat/ka powinien/powinna legitymować się kompetencjami w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z przedmiotów językoznawczych i z praktycznej nauki języka angielskiego. Do obowiązków należeć będzie prowadzenie zajęć, prowadzenie badań i przygotowywanie publikacji z zakresu socjolingwistyki, semantyki, językoznawstwa korpusowego i glottodydaktyki oraz redagowanie czasopisma i tomów zbiorowych.

Nasze wymagania

  • • stopień naukowy doktora w dyscyplinie językoznawstwo;
  • • zainteresowania badawcze dotyczące socjolingwistyki, semantyki, językoznawstwa korpusowego i glottodydaktyki;

Zakres obowiązków

  • dydaktyka akademicka
  • praca naukowa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
  • • kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo,

Załączniki