Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych.

Nasze wymagania

 • doktorat lub habilitacja z zakresu pedagogiki lub filozofii
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy, odpowiadający profilowi badawczemu Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych, a w szczególności – relacji między pedagogiką, filozofią i/ lub badaniami kultury
 • udokumentowana aktywność naukowa i badawcza pozytywnie rokująca na budowanie potencjału naukowego dyscypliny pedagogika
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć w j. polskim i j. angielskim

Zakres obowiązków

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne w pracy ze studentami
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys – CV
 • odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
 • oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
  Sekretariat Instytutu Pedagogiki UG ( A 418)
  ul. Bażyńskiego 4
  80-309 Gdańsk
  Tel. (58) 523 42 05