Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji ( w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Nasze wymagania

 • Wykształcenie magisterskie w zakresie nauk społecznych, z preferencją dla magisterium z pedagogiki
 • Stopień doktora nauk społecznych, z preferencją dla doktoratów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Doświadczenie praktyczne w zakresie resocjalizacji i dobra orientacja we współczesnych modelach resocjalizacji
 • Udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz jasno sprecyzowane pole badawcze w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • Doświadczenie dydaktyczne z pracy na uczelni wyższej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w j. polskim i j. angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni
 • doświadczenie w prowadzeniu badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys – CV
 • odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
 • oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
  Sekretariat Instytutu Pedagogiki UG
  ul. Bażyńskiego 4 ( A 418)
  80-952 Gdańsk
  Tel. (58) 523 42 05