Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Nasze wymagania

 • stopień magistra inżyniera z dzidziny nauk technicznych, kierunek technologia chemiczna, preferowana specjalizacja Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
 • stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych-dysyplina naukow:nauki chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kontroli procesowej nowych metod uzdatniania biopaliw ciekłych i gazowych, metod planowania i optymalizacji eksperymentu
 • osoba zatrudniona będzie członkiem zespołu naukowego ukierunkowanego na technologie wytwarzania biopaliw gazowych i ciekłych. W szczególności oczekuje się doświadczenia w zakresie planowania eksperymentu, prowadzenia projektów naukowych oraz doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym (np. w formie badań zleconych)
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu procesów absorpcyjnych i adsorpcyjnych w postaci publikacji

Mile widziane

 • znajomość technologii wytwarzania biopaliw ciekłych i gazowych
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. na poziomie B2)
 • prowadzenie prac projektowych, badawczych
 • minimum 15 publikacji z listy JCR

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria, seminaria, projekty) z zakresu zastosowania technik instrumentalnych do kontroli jakości operacji procesów jednostkowych
 • prowadzenie prac badawczych związanych z wykorzystaniem technik absorpcyjnych oraz adsorpcyjnych do uzdatniania biopaliw ciekłych i gazowych oraz przygotowywać wnioski projektowe, manuskrypty publikacji oraz badania zlecone

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym PG
 • wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu Benefit
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • podanie do Prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dyplom doktorski
 • wykaz dorobku naukowego

Załączniki