Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Techniczny
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Adiunkt.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: projektowania urządzeń elektronicznych, układów i zespołów elektronicznych, mechaniki technicznej.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
 • dorobek naukowy, praktyka w zakresie: automatyki, elektroniki, elektrotechniki
 • gotowość do rozwoju naukowego
 • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra (oryginały do wglądu podczas podpisywania umowy)
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
 • wykaz publikacji lub innej działalności naukowej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
  Dział Kadr
  66-400 Gorzów Wielkopolski,
  ul. Fryderyka Chopina 52, bud. 5